Jeet Kune Do

Jeet Kune Do w  dosłownym tłumaczeniu „droga przechwytującej pięści”.
Jest niejako podsumowaniem życia jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach sztuk walki – Bruce’a Lee; podsumowaniem życia, ponieważ był to człowiek, który bez wątpienia żył swoją sztuką.
Jeet Kune Do to wynik „podróży” Bruce’a w takich dziedzinach jak sztuki walki, anatomia, filozofia, fizjologia. To jego spojrzenie w głąb własnej duszy w celu odpowiedzi na pytanie kim jestem i dokąd dążę.
Od strony fizycznej Jeet Kune Do jest proste, bezpośrednie i nieklasyczne. Uczy nas wybierać najprostsze drogi do celu. Przygotowuje nas do walki w sytuacji, gdzie nie ma sędziego, podziału na wagi, style czy płeć. Jest nieograniczone niczym, uzmysławia nam konieczność rozwoju we wszystkich dystansach walki. Strefa nóg, strefa rąk, zwarcie czy walka w parterze są tu jednością. To, co w wielu sztukach walki uznane jest za nieetyczne tu jest codziennością. Uczy nas zachować to, co mamy tylko jedno – nasze życie. Nie liczą się tu środki, liczy się cel. Od strony filozoficznej uczy nas bycia sobą i życia w zgodzie z otaczającym nas światem. Człowiek wkraczający na drogę Jeet Kune Do z dnia na dzień podnosi sobie poprzeczkę, by zbliżać się do mistrzostwa nie tylko w sztuce walki, ale i w sztuce życia. Do mistrzostwa, którego tak naprawdę nie ma, gdyż wiedza jest procesem nieskończonym.

Komentowanie jest wyłączone